21.02.2019

Anasayfa / Ruhsal Bilgi

Kanatlılarda Toplu İtlaf

         Ruhsal mekanizma, canlılık verdiği bütün varlık âlemiyle bağlantılıdır. İnsana dünyada bulunduğu sürede bir takım haklar bağışlanmıştır. İnsan bu hakları doğru biçimde kullanmak zorundadır. Çünkü bu haklar ona bağışlanmayla gelen Yüce Değerler üzerinedir. İnsan bu Yüce Değerler'in farkında olmakla sorumludur. Biliyoruz ki insanlığı topluca bekleyen bir akıbet vardır ve bu akıbet zamanlar içinde dünya haklarının doğru kullanımına ve Yüce Değerler'in farkına varma sorumluluğunun yerine getirilmesine bağlı olarak tecelli edecektir. Bu Büyük Gerçeğin ille de bilim tarafından onaylanması veya her insanoğlunca bilinmesi beklenemez.

 

         Dünyamıza her hangi bir yoldan ulaşan bir bilginin akıl-gönül dengesiyle özümsenmesi bir görevdir. Bu dengeyi koruyan kaynakların önemini anlamak zorundayız. İnsan varlığı dünyada misafirdir. Bu misafirin, hak sınırlarını aşarak yaşamak isteğiyle her şekilde doğayı ve üzerindeki canlıları yok etmeye kalkışması, kendi varlık değeri üzerinde de olumsuz değişikliklere yol açar.

 

         Ruhsal bilgiler, hastalıktan korunmak için canlıları yok etmek gibi kısa yoldan davranışların, ilerde daha fazla bedel ödenmesine yol açacağını bildirmektedir. Kendinin yaratamadığı varlıklar üzerindeki sorumluluğunu, sahip olduğu bilim hazinesine yakışan biçimde ve seviyede yerine getirmesi, gelecek nesillerin de hayrına olacak gelişmelerle sorunu çözümlemesi insandan beklenmektedir. Bu bilince erişememiş insanlık çoğunluğu gelecekteki zorlukların tohumlarını bugünden ekmektedir.

 

         Bugün bazı zihinler, bu anlamı yaşayarak ıstırap çekmektedir. Çünkü onlar ruhsal hissedişleriyle, auralarındaki etkileri farkındalığa sokmaktalar. Ancak hissedişe açık olmayanlar bu toplu itlafın, ruhsallığımızın çeşitli kademelerinde yüksek bedeller ödenmesine neden olacağını bilemiyorlar. Bilememek, bedenlilere bırakılmış sorumlulukların çok ciddi sonuçlarından onları korumayacaktır. Yüksek Yasalar'ın işleyişi ile ilgili bu ruhsal bilgiden uzak yaşamak, onları yaşamın diğer alanlarında da zorlayacaktır. Özellikle yalnızca kendi yaşamlarını düşünerek, kısa yoldan kararlara kolayca varanlar yalnız kendilerini değil, aynı zamanda yaşam korkusuyla bastırdıkları diğer zihinleri de sorumlu bırakmaktalar. Zira her insan sorumluluğunun bedelini ödemek zorundadır. Evren canlılık üzerine koyduğu yasaların işleyişinde, kimilerinin fizik üstünlüğüne dayalı bir imtiyaza asla yer vermemiştir. Oysa insan bugün Altın Çağ'ın aydınlığına girmiştir; sorumluluğu ve bilimsel potansiyeliyle henüz başlangıç halinde olan bu sarsıntıyı, çok daha az korkuyla, ruhsal yasalarla ahenk içinde ve huzurla karşılayabilirdi.

 

         Dünyamız bilimin ışığı altında ruhsal bir aydınlığa sahip bulunsaydı, insanlığı bekleyen en büyük tehlikenin aslında onun ebedi varlığı ile olan ilişkisindeki kopukluk olduğu hemen anlaşılırdı. Öz değerlerimizin öne geçirilemediği, barış ve yüce sevgi'nin teessüs etmediği dünyamızın insanı, bu sebeple tekâmülünü ne yazık ki, ıstıraplarla sağlamaya devam edecektir. Zora gelince kolay yolların seçimi, kaba kuvvetle sorunların çözümü asla doğru bir yol değildir. Bu şekilde doğanın, hayvanların ve hatta insanların yok edilişlerinin hiç bir anlamı ve yararı yoktur. Bastırıldığına inanılan böylesine sorunlar, insanlığın zayıf zamanlarında tekrar tekrar ortaya çıkarak onun bu sınavı veremediğini gösterecektir. "bütün" üzerine vahşet dolu bir yok edişle gitmenin insana hiç bir yararı olmaz.

 

         Aslında bu hastalık doğadan bir ikazdır. İnsan ilmini, muhtemel durumları da içine alarak kullanabilseydi, bugün korktuğu başına gelmezdi. Ne kadar üzücüdür ki, kendi düşlediği fiziksel hedeflere fazlasıyla ağırlık vermiş olması onu böyle bir savaşa itmiştir. Halbuki insan, gerçek yaşam bilgisini ön plana çıkaran bir ilim ve dünya görüşü yaratabilseydi, her durumda güçlü olacak ve karşılaşacağı sorunları en doğru biçimde karşılayabilecekti.

 

(Güncelleme : 29/01/2006)

Anasayfa / Ruhsal Bilgi
Arşivdeki makaleleri aşağıdan ulaşabilirsiniz
HAKKIMIZDA | ZIYARETCI DEFTERI | iLETiŞiM |