21.02.2019

Anasayfa / Ruhsal Bilgi

Uyanmış İnsan

 

Uyanış nedir sorusunun cevabı herhangi bir kimse için ilkin sabahleyin uykusundan uyanması olarak alınır. Uykudan gün ışığma gözlerini açması gerçekten de bir insanın dar anlamda uyanışıdır. Oysa uyanış, insanın gafletten çıkması, yaşadığı ortamda olup bitenleri bambaşka yüzûyle gör­mesi, onlann nedenleri ve sonuçlan üzerine kendisini daha doğru hazırlaması şeklinde düşünülebil­melidir. Olayları doğru karşılamada olmak ve yeniden olacaklara daha üst ve uygun davranmasını bilmesi uyanışa girmiş olduğunun belirti­leri sayılmahdır.

Geleceği karşılamak, bir anlamda uyanmak oluyor. İnsanın sorumluluk sınırlannı bilmesi ve yaşamı hem kendine hem de etrafındakilere huzurlu etmesi şek­linde görûlebilir. Nitekim bu husus doğrudur ve de huzur havasının insan için değerli olan yanı onlarla bir uyuma girmesidir. Aynca so­rumluluk duygusu da üst yasalarla ahenk içinde olmasını ifade eder.

İnsan bilgilendiği nispette bu uyanışta en büyûk etkendir. Vicdan sesi onu daha güçlü edecek­tir. İç birliğinin sağladığı güvenle büyük işlerin üstesinden gelecek, yaşamın ona yüklediği sorumluluk böylece kolaylıkla açığa çıkacaktır. Yeni yeni sorulan kendine sormaya başlayarak yaşam kalitesini de yûkseltme yoluna gidecektir.

Bu yaşamın kendisine yük­lediği yaşam nedir, nasıl olmalıdır sorularına karşılık vermek üzere hazır olması derin düşünmesiyle aydmlık kazanacaktır.

Aldığı bilgilerin inancına sahip insan, varlığının bir enerji yumağı olduğunun şuuruna varıyor. Böylece düşük titreşimlerle olabilecek ilişkilerini kontrolda tu­tarak yüksek titreşimlere uzanıyor. Etrafında olan ama göremediği enerjilerin farkmdalığına giriyor. Bütün bu yerlerde uyanabilmesi de gönülce bir davranış sağlayarak yeni ve gerçek şuurlara geçmesine vesile teşkil ediyor.

Uyanmış olan insan; artık yüksek duygulara, yapıcı eylemlere yöneliyor. Ona yeni yeni şuurlann getirdiği yüksek bir hazzı yaşayarak ileri bir hizmet anlayışını kazan­dırıyor.

Uyanmış insanın gerçeğe dönük yaşamı, esas varlık alemine geçişte ona yön vererek mevcut gücüne kavuşmasına yol açıyor.

m insan kardeşleriyle, özde bir olan yerinin seçilmesiyle o büyük İlâhi Sevgiyi içinde duymaya başhyor. Renk, cins, yaş, ırk, mevki, rutbe demeden, güzel, çirkin, dürüst, hasta, deli, akıllı, bilgili, bilgisiz gibi ayırımlar yapmadan hepsinin O'nun varettiği kul kardeşler olarak görüp O'nun sevgisinden varolduklarının şuu­ruyla güçlenmeye ve sevmeye başlıyor.

Hataların, yanlışlıkların, aşırılıkların da bir hikmeti, bir hayrı olduğuna inanıyor ve hoş­görûyor. Kin, nefret, öfke, intikam, hırs vb. olumsuz duygulardan sıyrılarak adeta uçuyor uyanmış insan. □

 

 

 

Anasayfa / Ruhsal Bilgi
Arşivdeki makaleleri aşağıdan ulaşabilirsiniz
HAKKIMIZDA | ZIYARETCI DEFTERI | iLETiŞiM |