21.02.2019

Anasayfa / Ruhsal Bilgi

Araştırıcı Ruhlar

           Yaşamlar arasında farklı yerlere giderek deneyim kazanan araştırıcı ruhlar da vardır. Bunlar farklı dünyalar üzerinde yaptıkları deneyimlerle derinlik kazanan ruhlardır. Ruh dün­yasındaki ödevlerinin seyahat etmek olduğunu anlatan sujelerle karşılaş­mıştım. Eğitimde olan araştırıcı ruhlar kâinatımızda bulunan fiziksel ve zi­hinsel dünyalara ve hatta diğer boyut­lara bile seyahat ederler. Dünyaya enkarne olmaya hazırlanan ruhlar ruh dünyasından diğer yerlere hareket ederler. Bazen hiç durmadan bir yerden diğerine giderler. Ancak onlar bu seya­hatlerin uzun ya da kısa olduklarını algılayamazlar.

Aşağıdaki sözler bir sujemin anlat­tıklarından alınmıştır:

 

           "Ruh dünyasından fıziksel bir dün­yaya geçtiğimizde önümüzde sanki bir kapı açılır ve biz dönen bir tüpün için­den geçeriz. Sonra bir kapı daha açılır ve biz içeri gireriz. Zihinsel bir dünyadaki başka bir boyuta geçtiğimde bir televizyon ek­ranından manyetik bir alana saf dü­şünce yoluyla geçen bir statik parça­sına benzetirim kendimi. Boşluklar büyük ve nabız gibi atan enerji alanlarıdır. Bu enerjinin gücünü maddesel bir kâinata girerken daha fazla hisse­derim çünkü kendi dalga rezonansımızı mevcut şartlara göre ayarlamamız gerekir ki kolaylıkla içeri geçebilelim. Enerjimi sıkı tutmak isterim aksi takdirde kaybolabilirim."

 

           Çalıştığım araştırıcı ruhların çoğunun başında eğitmenleri olduğunu biliyo­rum. Boyutlararası dolaşan bu ruhların mutlaka ileri ruhlar olmaları da ge­rekmiyor. Bu ruhların elbet ki macerayı ve gezmeyi seven ruhlar olması gere­kiyor. Bu ruhlar, gezdikleri farklı yer­lerde yeni heyecanlar arıyor ve kendi­lerini ifade edecek yeni şekiller bulmak istiyorlar. Sujelerimin anlattıklarından elde ettiğim bilgilere göre, gümüş ya da kurşunu andıran yoğun madde blokları içinde yaşayan zeki varlıkların olduğunu öğrendim. Diğer bazı suje­lerim ise kristal kulelerin ortasında parlayan ve cam yüzeyler olarak görü­nen gerçeklerden söz etmişlerdi. Ateş­ten, sudan, buzdan ya da gazdan oluşan ve içinde zeki varlıkları barındıran fiziksel dünyalar vardır.

 

           Araştırıcı ruhların içinde dolaştıkları bu dünyaların renk­leri ise pastel veya karanlık ya da parlaktır. Karanlık renkteki yerleşimler ya da dünyalar, bu rengin bağdaştırıl­dığı kötülüklerin ve uğursuzların barındığı yerler değildir. Konuştuğum araştırıcı ruhlar, ışık ve karanlıkla ilgili kesin kutuplardan bahis etmediler. Örneğin, gezdikleri yerlerin, fiziksel yoğunluklarındaki farklılık­lardan, buralardaki idare alanlarının fiziksel ya da zihinsel özelliklerinden, gezegenin hareketli ya da dingin olma­sından bahis etmeyerek, burada yaşa­yan zekâların saf ya da kaba zekâlar olmalarına dair kesin olabilecek ayrım­lardan kaçındılar. Kozmik bilincin farklı gerçeklerine doğru seyahat eden ruhların, enerjilerini gittikleri yerlerin enerjileriyle aynı düzeye getirmeleri gerekmektedir.

 

           Araştırıcı ruhların rehberleri onları daha yüksek kademelere götüre­rek bilinçlerinin açılmasını sağlayabi­lirler. Yapılan seyahatlerin süreleri, sujelerin zihinlerinde çok da uzunmuş gibi gözükmemektedir. Bunun nedenle­rinden birisi yolun başında olan genç ruhların sıkılmalarını engellemek olabilir. Bu ruhların seyahatleri sık sık işle ilgili tatiller gibidir. Bunlar genellikle fiziksel dünyalara doğru yapılır ve birkaç günden, yeryüzü zamanına göre birkaç yüzyıla kadar sürebilir.  Seyahatlerde aynı zamanda eğlence unsuru bulunduğundan dolayı, sujelerim bu konuyu anlatmakta ve detay vermekte fazla sakınca görmemektedirler.

 

Dr. Michael Newton

 

03.11.2007

Anasayfa / Ruhsal Bilgi
Arşivdeki makaleleri aşağıdan ulaşabilirsiniz
HAKKIMIZDA | ZIYARETCI DEFTERI | iLETiŞiM |