21.02.2019

Anasayfa / Ruhsal Bilgi

Sevgi En Büyük Güç

           Sevgi bütün güçlerin en büyüğüdür. O sevgidir ki, her şeyi verir, fakat karşılığında bir şey istemez. Bu tip sevgi; hür, serbest ve hodbin olmayan cinstendir. İşte bu yüzden onun titreşimleri serbestçe uzaklara kadar çekilir. Bu tip bir kişilik, size sadece yüksek kozmik varlıkları çekmekle kal­mayacak aynı zamanda yüksek dünya varlıklarını da cezbedecektir. «Yüksek» kelimesiyle bütün plânetlerde mevcut tekâmülü kasdediyorum. İlerleyenin sevinmeye hakkı vardır. Dalgalarla kabarık bir deniz sonradan alçalıp, durulacaktır. Azgın fırtınada sağa sola vuran dümensiz gemi o zaman, sâkin sularda seyretmekte olacaktır. Amaçlı bir hayat yaşadı­ğınız sürece bundan biz hem de direkt olarak, fizikî bir şe­kilde etkileniriz. O zaman sizin gelişmenizi engelleyecek ba­kışlardan da kurtulmanın yolunu bulursunuz. Bir insan ben­cillikten ne kadar uzaklaşırsa o kadar hızh ilerleme kayde­der. Kalbiniz ne kadar sevgiyle doluysa o kadar çok bilgi ala­bilirsiniz. Böylece çok geçmeden bu kadar sıkı çalışmaya mecbur olmadığınızı anlarsınız. Kapı yavaş yavaş açılacak ve bilgi ışıldamaya başlayacaktır.

 

           En önemlisi düşünceleri Tanrı'ya dönük tutmak ve de­vamlı sevgi yayımı yapmaktır. Karanlık güçler en ufak fır­sattan ve ümitsizlik anlarından istifade ederler, fakat düşünceleriniz devamlı olarak bu ışığa dönük olduğu sürece ka­ranlık güçlerin size karşı bir tesiri olamayacaktır. En önem­lisi budur çünkü gerek dünya gerekse evrende çok acayip şeyler olmaktadır. Yerine sevgiyi getirmeye çalışarak kinlerinizi öldürmek için gayret sarfediniz. Spiritüel sevgi şahsî olmayan, her şe­ye dönük bir sevgidir. O, güzel bir çiçeği sevmeye benzer. Kalbe yerleştirilen sevgi, sonsuzlara yansıdıktan sonra tek­rar sahibine döner. Ruhu, zihni ve bedeni ısıtan, sevgidir. Daima sevgiyi düşün ve hisset. Sevgi bir kimsenin gelişimi için engel teşkil eden düşünceleri zihinden siler süpürür.

 

           Tanrı’yı sevmek bütün kuvvetlerin özüdür. Ne kadar saf sevgi neşrederseniz, o kadar çok kendi gelişmeniz için yan­sıma alırsınız. Sevgi, bir yandan insan için karanlık yollara, ışıktan abideler dikmeye çalışırken bir yandan nefret, her şeyi yıkmaktadır. Nefret bulunan yerde, daha çok ıstırap verici bir durum mevcuttur. Bunu uyanık ruhlar bilmekte­dir. Kapı yavaş yavaş aralandıkça, fert kendi sorularının ce­vaplarını da vermeye başlayacaktır. Kapı ne kadar açıksa, o kadar çok aydınlık gelecek ve arayanlar sorularına cevap bulacaktır.

 

           Sevgi en üstün güçtür. Eskiler bunu çok önceleri anla­mışlardır, onlar sevgide inanılmayacak derecede bilgiye rast­ladılar. İşin kötü tarafı bugün siz dünyalılar bu güçlü kuvvetin anlamını yitirmiş durumdasınız. Sevgi kâfi derecede kuvvetli bir şekilde ifade olunamaz ancak duyulabilir. Sev­giyi düşüne düşüne o, büyüyecek ve bedeni içerden aydın­latmaya başlayacaktır. Sevgi her şeyin en büyüğüdür. Hiç bir plânette sevgi kadar güzel bir şey yoktur. O, bencil olmayan bir kaynaktan çıktığı zaman aydınlanan bir ruhun şarkısıdır. Bütün yaşa­yan canlılar bu büyük, göze görünmez gücün tezahürlerin­den ibarettir.

 

17.11.2007

Anasayfa / Ruhsal Bilgi
Arşivdeki makaleleri aşağıdan ulaşabilirsiniz
HAKKIMIZDA | ZIYARETCI DEFTERI | iLETiŞiM |