21.02.2019

Anasayfa / Ruhsal Bilgi

Varlık ve Tezahür Âlemi

           Ruhsal açıdan varlık, teza­hür âleminde farklı formlara bürü­nerek bütüne katılım içerisindedir. Bu şekilde kozmik bir hizmet ve görevi yerine getirir. Varlıkların sı­nırsız bir özgürlük içinde seçtikleri kozmik yöndeki ilerlemeleri hiçbir zaman keyfi ve amaçsız değildir. Bütünlüğün tamamen içinde ve de her seyirdeki yasaların kapsamındadır. Varlık hangi, yönde seçim ya­parsa yapsın yine de görevini yapar.

 

           Düşünce sistemimiz içeri­sinde, belirli sebeplerin belirli sonuçları meydana getirdiği doğaldır. Hatta bütün varlıkların yaratılış itibariyle eşitliği, seçimle­rinin de aynı sonuçları verdiği düşünülebilir. Oysa sonsuz boyut­lan ihtiva eden küresel anlamdaki zaman ve mekan şartlan bulun­maktadır.

 

           Tüm varlıkların, yaratılışın merkezinden itibaren aynı anda ve aynı haklara açık olarak tezahürü oluşturmak üzere bulunduklarını var saysak da, seçtikleri kozmik yönde farklı şekildeki tezahüre açılırlar. Bu açılışlarından da farklı sonuçlar elde ederler. Bunun sebe­bi, varlıkların farklı zaman ve mekân yoğunluklarıyla karşılaşmış ol­malarıdır.

 

           Zaman ve mekân da yara­tılmıştır. Dolayısıyla o da bir var­lıktır. Yaratıcı indinde eşit ve özgürdür. Onlar da kozmik yaratılış merkezinden bir çeşit yayındadır. Aynı zamanda zaman ve mekân, yaratılış içinde seçim özelliklerine bağlı olarak farklı yoğunluklar içerisindedir. Varlıklar seçim özelliklerini kullanarak ilerledikleri kozmik yolculukta az ya da çok yo­ğun zaman ve mekânlarla karşı­laşarak çokluk, çeşitlilik ve eşitsiz­lik arz ederler.

 

           Varlık, az yoğun olan za­man ve mekân şartlarında hızla ilerlerken, çok yoğun zaman ve mekân şartlarında yavaşlar. Bunun sonucu olarak da, özde eşit ve aynı derecede özgür olan varlıklar, farklı sonuçlar alırlar ve farklı haller içerisinde, farklı görünürler. O hal­de tezahür âlemindeki farklılıklar ve eşitsizlikler tezahür sürecinin kendisinden kaynaklanan bir so­nuçtur.

 

           Özde eşit olan varlıkların tezahür âleminde farklı görünümle­ri, varlık dışı bir sistemden değil, varlığın bizzat kendi iradesinden kaynaklanır. Sınırsız seçim özgür­lüğünün sonucu olarak, tezahür âleminde çeşitli hiyerarşiler doğar. Özde bir ve aynı olan varlıkların kendi iradelerine bağlı zahiri kademeleşmeleri Varlıksal Eşitlik İlkesi'ni ihlal etmez. Aynı varlık Seçme Özgürlüğü İlkesi'ni kullana­rak bir atomu yönetebileceği gibi, bir Güneş Sistemi'ni de yönetebilir.

 

           Esasen tezahür âlemindeki basamaklaşma ve eşitsizlik, varlığın yaratılışıyla beraberinde taşıdığı Seçme Özgürlüğü'nün sınırsızlığını gösterir. Her varlık farklı görünse de özde bir'dir. Yarattığımız ben­-sen ayırımı kesin bir yanılgıdır. Varlık maddeden sıyrıldığı zaman egoistik kökenli ben ve sen ayı­rımının olmadığını anlar. Ne var ki, maharet bu gerçeği bedenli haldey­ken anlamaktır. Varlığın Temel Ruhsal İlkeler’i kavraması, şuurunun aşkınlaşmasıyla olacaktır.

 

Halim Gürol, Değişim Dergisi, Sayı: 39

 

26.12.2008 *dostsite.net*

Anasayfa / Ruhsal Bilgi
Arşivdeki makaleleri aşağıdan ulaşabilirsiniz
HAKKIMIZDA | ZIYARETCI DEFTERI | iLETiŞiM |