21.02.2019

Anasayfa / Ruhsal Bilgi

Koruyucu Ruhsal Etkiler

Sebep-Sonuç bağlarıyla tüm olaylar belli bir doğrultu izler. Amaçlanan; şuurlu bir tertipleniş içinde yol almasını sağlamaktır. Olaylara belli bir amaca yönelme şuurluluğu veren etken bir şuur olmalıdır.

Şuurluluk; bilgi, zeka, amaç ve olayların belli bir yol ve doğ­rultuda akışlarını sağlayan bir üst faktör niteliği taşımaktadır. Madde evreni, olaylar ve varlıklar belli bir bütünlük, şuurlu bir yöneliş içinde belli bir doğrultudaki belirli bir amaca ulaşmak üzere hareket ha­lindedir. Bu amacın ruhsal bir tekâmül olduğu bilinmektedir.

Olaylar kendiliğinden, rast­gele ve boş bir gelişim tablosu oluş­turamazlar. Her hareket ve olayın, sürekli bir kontrol ve koruma altında, varlıkların etkileme ve öz­gürlük sınırları içinde gelişimi için yönlendirici ruhsal bir sistemin girişimiyle imkan ve şartlar hazır­lanmaktadır. Bu nedenlerle insan, her istediğine her zaman kavuş­mamakta ve engelleyici etkenlerle de eli kolu bağlı kalmaktadır. Bu durum hiçbir zaman özgürlüğün kısıtlanması anlamında gelişmez. Konu ile anlaşılması gerekenler öyle bir bütünlüktür ki, anlamın parça parça düşüncesi, bir şekilde birleş­tirilememesi onu anlaşılmaz duru­ma sokar. Bazı ruhsal konular okuyarak hemen anlaşılacak kolay­lıkta değildir. Bilgilenme ile birlikte ciddi bir çalışmayı gerektirir. Hatta yaşanmasını takiben anlaşılması mümkün olmaktadır.

Bilgi ve deneyimce çocukluk çağını aşamamış toplumlar için ko­ruyucu ruhsal sistemlerin dünya­daki faaliyet ve işleyişleri değişik bir biçimde ve hakim olunan yoğunluk­tadır.

Bedensiz varlıkların yardı­mıyla kendilerine yol gösterilmesini sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak ve böylece problemlerine bir çözüm getirmek, bu tür toplum­ların karakteristik davranışıdır. Bazı bitkilerin ilaç ve daha değişik amaçlı kullanılmalarınm böyle bir yardımın sonucu gerçekleştiği söylenebilir.

İnsanlara belli bir plan ve tertip içinde ve belli tekâmül ama­cına yönelik yardım ve himayenin; karşılığı ruhsal tedaviler, bitkilerden yararlanma ve tarım ve beslenme yolları ve madenlerin işlenmesi gibi çok değişik alanlarda ortaya çıkmış olduğu gözlenmektedir.

Bir takım ritüellerin, ruhsal irtibatlar yoluyla yapılacak yardım­ların ulaşmasında birer araç niteliği taşıdığı da düşünülebilir. Bitkisel kökenli basit kanşım ilaçlarla tedavi yöntemleri, ilkel toplumlar için ruhsal bir korunmanın ürünleri arasında sayılabilir. Bugün bu ilkel tedavi metotlarıyla ilgilenen modern tıbbın ilginç sonuçlar elde ettiği de ayrı bir gerçektir.

Ruhsal koruyucu sistem, insanlar üzerinde hak etmedikleri sürece işlemiyor. Zor durumda bulunan toplumların korunmalan da ancak kazanmış oldukları bir hakkın karşılığı olarak kendilerine verilmektedir.

 

Değişim Dergisi, Sayı : 42

 

Anasayfa / Ruhsal Bilgi
Arşivdeki makaleleri aşağıdan ulaşabilirsiniz
HAKKIMIZDA | ZIYARETCI DEFTERI | iLETiŞiM |