21.02.2019

Anasayfa / Ruhsal Bilgi

Mini Ruhsal Sözlük - 2

AKUPRESÖR – Şiatsu. Parmak basarak yapılan uzak doğu tedavi yöntemi.

ALFA  DALGASI – Normal ötesi olayları yaşatan beynin bir çeşit faaliyeti.

ANİMİZM – Soluk, nefes, hayat başlangıcı. Canlıcılık.

BASİRET – Olayların gidişini, sonucunu önceden görüş. Seziş.                            

BİYORİTİM – Biyolojik periyotlar. Çevre tesirlerine biyolojik cevap.

BUUT – Boyut. Uzaklık. Cisimlerin hacimlerini veya özelliklerini ifadelendirmek için düşünülmesi zarurî olan uzantılardan her biri.

BÜYÜ – Sihir.  Bağı.  Gizli metotlarla elde edilen olağanüstü güçler.  Bir amaç uğruna  çalışmak yerine olağanüstü olayları meydana getirmek üzerine gösterilen çaba.

CEVHER – Mahiyet. Esas. Unsur. Töz.

DARBECİ – Vurucu. Geri varlık etkileri.

DETERMİNİZM – Gerekircilik. Belirlenimcilik. Hareketten evvel, onu zorunlu kılan sebeplerin varlığı.

DÜŞÜNCE  FOTOĞRAFI – İnsan zihninden çıkan imajların duyarlı bir fotoğraf diskine tespit edilmesi.

EFLÜV – Canlı cisimlerden yayılan akışkanlar, ışıklı parçacıklar. Akız.

ESİR – Duyularla algılanamayan, atmosferin ötesindeki uzayı dolduran süptil madde.

FANTOM – Bedenli veya bedensiz varlıkların seyyâl ve ektoplâzmik bir maddesel görünüm şeklinde görülmeleri.

FERASET – Anlayışlılık.

İÇTEPİ – İradenin kontrolu olmaksızın etki yapan bir eğitim veya içgüdü. Dürtü.

İLHAM – Kalpte aniden ortaya çıkan, kendi kendine bile yabancı gelen bir fikrin doğması. Haber. Esin.

İMTİHAN – Tekâmül yolunda ilerleyen her varlığın, doğru istikamet bulması için karşısına çıkan konumu.  Sınav. Deneme. Sınama.

İZOLMAN – Ruhsal deneyler ve mistik çalışmalarda, duyular yoluyla zihnî  dağınıklığa uğramamak için ses, ışık ve temas gibi yolarla gelen uyarılara karşı tecrit edilmesi. Yalıtma. Soyutlanma. Sıyrılma.

KIYAS – İki şey arasında yapılan değerlendirme. Mukayese. Karşılaştırma.

KONSANTRASYON – Zihinsel odaklanma. Yoğunlaşma. Dikkati kuvvetlendirmek. Alâkasızlığı yenmek.

KRİPTESTEZİ – Gizli bir duyarlık. Eşyanın bilinmeyen bir mekanizma ile idrakine varılması.

KRİPTOMNEZİ – Gizli bellek. Şuuraltı hafızası. Geçmişi hatırlamalar.

KRİPTOSKOPİ – Saydam olmayan cisimlerin ardını ve ardındaki şeyleri görmek. Gizligörüm. Durugörü.

KUTSAL – Ruhsal etkilerle dolu. Ayıp ve noksandan arınmış, temiz. Mukaddes. Kutsî. Mübarek.

LİYAKAT – Ruhçulukta tekâmül düzeyini gösteren bir olgu. Ehliyet. Kıymet. Meziyet.

MEDYOM – İnsanlarla ruhlar arasında iletişim sağlayan hassas ve özel yeteneklere sahip kimse. Medyum. 

MİSTİK – İnsan aklının mantık ve akıl yürütme yoluyla erişemediği doğaüstü  hakikatleri derin bir sezi ile bulması yolu. Gizemci. Mutasavvıf.  

OTOSKOPİ – Bir kimsenin vizyon ya da anlayış halinde kendi iç organlarını, fizyolojik işleyişlerini, sağlık halinin karakteristik durumlarını algılaması durumu.  Kendini görüm.

VAHİY – Rabbin doğaüstü bir ilhamıyla insan zihnine hakikatleri bırakması. İlâhi İradenin insanlara ulaştırdığı bilgi. Tebliğ ve ilân edilmek üzere verilen hakikatlerin tümü.

VECD – Yalnızca tasvir ile anlatılabilen ruhsal-bedensel bir hâl. Benliğin yok olması ve duyular âleminden ayrılması. Hareket, dolaşım ve solunumun yavaşlaması. Esrime. 

YETENEK – Bir çalışma sonucu ruhumuzda ortaya çıkan ve zamanla insanda kuvvetli bir temel bilgi oluşturarak devam eden yeti. Kudret. Meleke.

 

(Güncelleme: 30/08/2005)

Anasayfa / Ruhsal Bilgi
Arşivdeki makaleleri aşağıdan ulaşabilirsiniz
HAKKIMIZDA | ZIYARETCI DEFTERI | iLETiŞiM |