21.02.2019

Anasayfa / Ruhsal Bilgi

Bilginiz Kadar Seversiniz, Sevginiz Kadar Bilirsiniz.

              Hangi çocuklar okulu sever? Derslerini kolaylıkla öğrenen çocuklar! Kimler mesleğini sever? Mesleki bilgilerini her gün biraz daha arttırabilenler! Kimler eşini çocuklarını, arkadaşlarını sever? İnsan hakkında bilgisi olan ve  onları anlayabilenler.
            Sevgi ve bilgi devamlı birbirini tetikler. Öğrenmek fizik planda da bir zevk'tir. Nitekim, öğrenmenin beyinde, mutluluk hormonu olan seratonin salgısına neden olduğu bilimsel olarak da tespit edilmiştir. Mutluluk sevginin bir fasetidir.
            Kimi bilgi doğrudan yaşanır. Sporun yararları konusundaki bilgimizin spor yapmakla bütünleşmesi gibi. Kimi bilgi  düşünce yoluyla yeni yeni bilgilere açılır ve kişideki yeni bilgiyle bağdaşmayan eski bilgileri eler, dolaylı olarak zihinsel örgümüzü ve ona bağlı olarak yaşam biçimimizi değiştirir. Yaşam biçimimizdeki her olumlu değişim aslında sevginin daha yoğun olarak duyulmasıdır.
            İnsan ve tüm varlıklar sevilmek ister. Sevgi , fizik ve fizik ötesi tüm boyutlarda varolmanın tek koşuludur. Ve zaten her şey ve her şey O' sevdiği için vardır. Peki ya O' yarattıklarını bunca severken, ıstıraplar nedir? Çünkü varlığın sevildiğini anlayabilmesi de bizzat kendini ve tüm yaratılmışları ve O'nu  sevmesine bağlıdır. İki el gibi. O' seviyor, yarattıkları da kapasiteleri kadar O'nu ve tüm yarattıklarını seviyor. İşte ancak o zaman, bu iki sevginin birleştiği yerde sonsuz varlık alemleri var oluyor.
           İnsan şu anda  "var" değil. İnsana bir zaman tanınmış, bir fırsat verilmiş, bu sürede sevgiyi yaşayacak olursa  "kendini bilecek" ve gerçekten var olacak.
          Sevgiyi anlamamızın önündeki tek engel, ruhsal varoluş gerçeği, başka bir ifadeyle "kendimiz" hakkındaki bilgimizin yokluğudur. Ruhsal varoluş gerçeği üzerine gönülce düşünmezsek ne O'nun bize olan sevgisini hissedebiliriz, ne de Vareden'i sevebiliriz.
           Çoğu kişi metafizik konulardan korkar.  Korku, bilginin ve sevginin  olmadığı yerde vardır. İlkokula başlayan bazı  çocuklar da korkar ve ağlar, annesinden ayrılmak istemez.
           Kimisi de bu konularda bol bol konuşur, ama hala sevginin uzağındadır. Çünkü ezbere bilgisi yaşama geçmemiştir dolayısıyla bilgi o kişide dönüşüm yaratmamıştır.
           O'nu seven, herkesi ve her şeyi sever. O'nu sevmenin yolu ruhsal gerçekleri öğrenmek için çalışmak, yaşamı ruhsal gerçek bilgilerine göre düzenlemek ve sonunda "kendini bilmek" ten geçer.

(Güncelleme: 7/12/2005)

Anasayfa / Ruhsal Bilgi
Arşivdeki makaleleri aşağıdan ulaşabilirsiniz
HAKKIMIZDA | ZIYARETCI DEFTERI | iLETiŞiM |