21.02.2019

Anasayfa / Ruhsal Bilgi

Mini Ruhsal Sözlük - 3

AFİNİTE – İlgi, cazibe, hısımlık, yakınlık, varlıklar arasındaki uyum.

AGNOSTİK – Bilinmezci, Allah’ın varlığının bilinemeyeceği görüşünde olan.

AKUPUNKTÜR – Vücuda meridyenler boyunca batırılan iğnelerin organlara yaptığı olumlu etkileri kullanan beş bin yıllık bir Çin tıp yöntemi.

ALLOSKOPİ – Süje veya şifacının, diğer bir kimsenin bedeninde olup biten şeyleri görmesi ve anlaması.

ALTEROSKOPİ – Alloskopi ile aynı anlamda kullanılır.

ARKAN – Orta Çağ’da gizli çalışmaları anlatmak için kullanılan deyim. Her derde devâ ve kat’i tesirli ilaç.

ARŞETİP – Eşyanın yüksek ve üstün örneği, ilk numunesi. Bütün varlıkların iştirak ettiği madde olmayan örneği.

BENCİLLİK – Nefsaniyet. Yalnız kendini beğenen, başkasının fikir ve davranışını kabul etmeyen, kendi başına, mağrur ve aldırmaz kişinin hali.

BENMERKEZCİLİK – Her şeyi bizzat kendi nefsine dayandırmak ve bağlamak eğilimi.

BİOAKTİNİK – Kimyasal ve canlı ışınım. Şualanma. Bir çeşit manyetik etki.

BİOPLAZMA – Canlıların  fizikî  bedenleri dışında onun bir kopyası olan enerji bedeni.

CİN – İnsan tekâmülüne bağlı ve insanla beraber bulunarak tekâmül eden, gözün görme frekansı dışında, halk tarafından geri varlıklar olarak adlandırılan varlık sistemi.

ÇAPRAZ HABERLEŞME – Bir rehber ruhun, birbirinden ayrı yerlerde bulunan medyumlara, aynı anda bir konunun çeşitli cümle ve fikirlerini yazdırması.

DEGAJMAN – Medyumun transa geçmeden önce kendini etraftan bir konsantrasyon 

vasıtasıyla tecrit etmesi, ruh-beden bağlantısını gevşetmesi.

DENEYÜSTÜ – Ruhun ve kâinatın haiz olduğu hakikatle doğrudan temas anlamı. Ruhun serbest şuur haline geçmesi. Vasıtasız yüce zekâ ile temasa geçmek.

DERUNÎ – İç, içsel.

DÜŞÜNCE OKUMA – Telepatik yeteneği gelişmiş kimselerin, başkalarının zihninde bulunan fikirleri, düşünceleri anlaması veya bilmesi.

ENVOKASYON – Okültizm’de majik merasimlerin yardımıyla ruhların ve diğer tabiat üstü varlıkların daveti. Dua yardımıyla yüksek ve tabiatüstü varlıkların çağrılması.

ETKİ – İki varlığın veya iki şeyin birbirine yaptığı titreşimsel bilgi akımı. Maddesel veya ruhsal etkileri birbirinden ayıran nitelik. Enerjilerin değişiminde rolü olan her türlü tesir.

EVOLÜSYON – Evrim, tekâmül.

FITRÎ – Yaradılışında mevcut.

GÜMRAHLIK – Gürlük, bolluk.

HABİS – Kötü, kötü maksatlı.

HİYERARŞİ – Varlıklar arası bilgi, liyakat ve iradeden doğan tasarruf ve kudret mertebeleri. Kişilerin, fikirlerin ve olayların bağlılık derecelerine göre dizilmeleri. Silsile.

KOMÜNYON – Bir olmak, hemhal olmak, manevî birleşme.

METAGNOMİ – Bilgi ötesi, durubili, hassasiyet gerektiren algılamalar, anlaşılamayan

düşüncelerin algılanması.

MUKADDERAT – Varlığın yönelmiş olduğu gelecek. Kendine gösterilen bir son ve   

amaç.Varlıkların ilâhi istek dahilinde geçirecekleri değişimleri, ulaşacakları aşamaları, 

uyacakları realite niteliklerini ve hayat planlarını içerir.

PARADOKS – Mantığa aykırı görünen fakat hakikatte doğru olabilen düşünce.

PROSES – Süreç, bir sonucun oluşturulmasını sağlayan işlemler dizisi.

SEMBOL – Temsilî bir karşılığa uyarak bir başka şeyi ifade eden. Hazır olmayan veya algılanması imkânsız bir şeyi doğal olarak zihne davet eden işaret. Simge.

SEMPATİ – İrade ve fikirlerdeki beraberlikten doğan yakınlık. Zihnî buluşma şekli.

SEYYALE – Sıvı olmayan bir enerji türü. İnsan vücudundan çıkan bir çeşit manyetik akışkan.

ŞUUR – Ruhun kendi halleri ve fiilleri hakkındaki sezgisi. Varlıkta meydana gelen olaylar hakkında edinilen bilgi toplamı. Kendi kendimizi gözlemek kudreti. Ruhsal olaylara ait vasıtasız bilgi.

TEBLİĞ – Bedensiz varlıkların medyum vasıtasıyla ortaya koyduğu fikir ve bilgiler. İnsan şuuruna yansıyan ilham, sezgi ve yazı yolu ile edinilen sözler, imajlar ve

duyguların tümü. Bildiri.

TEDRİCEN – Dereceli olarak.

TEOLOJİ – Dinbilim.

VARLIK – Bütün yaratılmış olanlar. Yaratan’dan gayrı olanların hepsi. Ruh ve madde topluluğu olan bütün canlılar. Mevcudiyet.

 

(Güncelleme: 08/11/2005)

Anasayfa / Ruhsal Bilgi
Arşivdeki makaleleri aşağıdan ulaşabilirsiniz
HAKKIMIZDA | ZIYARETCI DEFTERI | iLETiŞiM |